Zajem podatkov

Knjižnica requests

Branje podatkov v JSON datoteko

CSV datoteke

Normalizacija podatkov