Logične vrednosti

Poleg števil Python pozna tudi logični vrednosti True in False, ki označujeta resnico in neresnico. Logične vrednosti ponavadi dobimo kot rezultat primerjav, kot so enakost ==, neenakost != ali urejenostne relacije <, >, <=, >=, ter prek logičnih operacij and, or in not.

>>> 1 + 1 == 3
False
>>> 3 != 2
True
>>> True and False
False
>>> not (5 == 10)
True
>>> 3 < 5 or 10 > 20
True

Pogojni stavek

Logične vrednosti uporabimo v pogojnih stavkih (oziroma if-stavkih) oblike

if pogoj:
  stavki_ki_jih_izvedemo
  ko_pogoj_drzi
else:
  stavki_ki_jih_izvedemo
  ko_pogoj_ne_drzi

Ključnima besedama if/else in pripadajočim stavkom pravimo tudi veje pogojnega stavka. Stavke v obeh vejah moramo zamakniti za štiri presledke, da se jasno vidi, kam spadajo.

Na primer, če izvedemo program

x = 5
if x < 10:
  x *= 2
else:
  x = 3 * x
  x -= 1
x += 7

se bo izvedla veja if, zato bo x na koncu enak 17. V primeru, da bi bila začetna vrednost x = 12, pa bi se izvedla veja else in vrednost x bi na koncu bila 42.

Primer: smučarski skoki

Za primer iz rezultatov smučarskega skoka, torej dolžine in ocen sodnikov, izračunajmo skupne točke. Vsaka skakalnica ima določeno K-točko, ki določa velikost skakalnice. Skok za dolžino v osnovi dobi 60 točk (za letalnice 120), nato pa vsak meter nad ali pod K-točko prinese oziroma odnese 1,8 točke (za letalnice 1,2).

Točke za slog pa dobimo tako, da seštejemo vse ocene sodnikov razen najnižje in najvišje. To najenostavneje izračunamo tako, da seštejemo vse ocene, nato pa odštejemo najnižjo in najvišjo, ki ju dobimo s pomočjo vgrajenih funkcij min in max. Skupno oceno dobimo tako, da seštejemo točke za dolžino, točke za slog in točke za izravnavo vetra in zaletišča.

Izračunajmo število točk zmagovalnega skoka Petra Prevca na skakalnici v Sapporu. Peter je skočil 138 metrov ter dobil sodniške ocene: 18,5, 18,5, 19,0, 19,0 in 19,0. Koliko točk je dobil za skok? Kodo napišimo tako, da bo delovala tudi v primeru, ko za K-točko, dolžino skoka, ocene sodnikov in izravnavo vnesemo druga števila. Kot vidimo, potrebujemo pogojni stavek, v katerem ustrezno izračunamo točke za dolžino skoka.

k_tocka = 123
dolzina = 138.0
slog_a = 18.5
slog_b = 18.5
slog_c = 19
slog_d = 19
slog_e = 19
izravnava = -16.6

# če je K-točka vsaj 170 metrov, gre za letalnico
if k_tocka >= 170:
  osnovne_tocke = 120
  vrednost_metra = 1.2
else:
  osnovne_tocke = 60
  vrednost_metra = 1.8
tocke_dolzina = osnovne_tocke + vrednost_metra * (dolzina - k_tocka)

min_slog = min(slog_a, slog_b, slog_c, slog_d, slog_e)
max_slog = max(slog_a, slog_b, slog_c, slog_d, slog_e)
tocke_slog = (slog_a + slog_b + slog_c + slog_d + slog_e) - min_slog - max_slog

skupne_tocke = tocke_dolzina + tocke_slog + izravnava

Poleg že znanih ukazov v zgornji kodi vidimo tudi komentar. Ko Python v kodi vidi lojtro #, preostanek vrstice ignorira. Namen komentarjev je, da po človeško razložimo tiste dele kode, ki niso očitni. Ker so programi v Pythonu precej razumljivi (sploh, ker uporabljamo opisna imena spremenljivk), ponavadi ni treba pisati veliko komentarjev.

Poglejmo, koliko točk je bil vreden skok:

>>> skupne_tocke
126.9

Razširjeni pogojni stavek

V resnici tudi zgornja formula ni čisto natančna, saj obstajajo tudi male skakalnice, na katerih je vrednost metra enaka 2. Tako bi morali točke za dolžino izračunati kot:

if k_tocka >= 170:
  osnovne_tocke = 120
  vrednost_metra = 1.2
else:
  if k_tocka >= 100:
    osnovne_tocke = 60
    vrednost_metra = 1.8
  else:
    osnovne_tocke = 60
    vrednost_metra = 2

Zgornji pogojni stavek je malo nerodno zapisan. Ker se nam bo dostikrat zgodilo, da se ne bomo odločali le med dvema primeroma, temveč med večimi, nam Python omogoča splošnejše pogojne stavke oblike:

if pogoj1:
  stavki_ki_jih_izvedemo
  ko_pogoj1_drzi
elif pogoj2:
  stavki_ki_jih_izvedemo
  ko_pogoj1_ne_drzi
  ampak_drzi_pogoj2
elif pogoj3:
  stavki_ki_jih_izvedemo
  ko_tudi_pogoj2_ne_drzi
  ampak_drzi_pogoj3
else:
  stavki_ki_jih_izvedemo
  ko_noben_od_pogojev_ne_drzi

Beseda elif je okrajšava za else-if. Točke za razdaljo bi tako lepše zapisali kot:

if k_tocka >= 170:
  osnovne_tocke = 120
  vrednost_metra = 1.2
elif k_tocka >= 100:
  osnovne_tocke = 60
  vrednost_metra = 1.8
else:
  osnovne_tocke = 60
  vrednost_metra = 2

ali pa kot:

if k_tocka >= 170:
  osnovne_tocke = 120
else:
  osnovne_tocke = 60

if k_tocka >= 170:
  vrednost_metra = 1.2
elif k_tocka >= 100:
  vrednost_metra = 1.8
else:
  vrednost_metra = 2

Kot lahko vidite na Wikipediji, je ocenjevanje še bolj zapleteno, vendar pogojnemu stavku ne bomo dodajali še novih in novih vej, temveč bomo počakali na to, da spoznamo malo boljšo rešitev.

Manjkajoča veja else

Če želimo, lahko vejo else tudi izpustimo (tako v običajnem kot v razširjenem pogojnem stavku). V tem primeru se ob neizpolnjevanju pogoja ne zgodi nič. Na ta način bi izračun osnovnih točk lahko pisali tudi kot:

osnovne_tocke = 60
if k_tocka >= 170:
  osnovne_tocke = 120

Torej, osnovne_tocke najprej nastavimo na 60, v primeru da gre za letalnico, pa jih popravimo na 120. Vrstni red izvajanja je seveda pomemben. Če bi pisali

if k_tocka >= 170:
  osnovne_tocke = 120
osnovne_tocke = 60

bi osnovne točke vedno nastavili na 60.

Izrazi & stavki

V Pythonovih programih ločimo med izrazi in stavki. Izrazi so vse, kar sestavimo iz funkcij in operacij ter uporabljamo kot argumente funkcij, desne strani prireditvenih izrazov ali pogoje v pogojnih stavkih. Stavki pa so osnovni gradniki Pythonovih programov in jih pišemo enega pod drugim. Zaenkrat smo videli tri vrste stavkov: prva so bili prireditveni stavki, drugi pogojni stavki (ki so potem spet sestavljeni iz gnezdenih stavkov), tretja in najmanj opazna pa so bili izrazi. Običajne izraze lahko prav tako pišemo v programe, vendar ne bodo imeli posebnega učinka. Če napišemo

x = 10
10 + 10
y = 20

se bo vsota 10 + 10 res izračunala, vendar se ne bo nikamor shranila in Python bo na njo hitro pozabil. Kmalu pa bomo srečali tudi izraze, ki bodo imeli vpliv na nadaljnje izvajanje programov.

Pogojni izraz

O razliki med izrazi in stavki govorimo o tem, ker Python poleg pogojnih stavkov podpira tudi pogojne izraze, s katerimi nekatere stvari napišemo malo elegantneje. Na primer, zgornjo določitev osnovnih točk bi lahko pisali kot:

osnovne_tocke = 120 if k_tocka >= 170 else 60

Če bi na isti način želeli uporabiti pogojni stavek

osnovne tocke = if k_tocka >= 170:
  120
else:
  60

bi dobili sintaktično napako, saj smo na mestu izraza uporabili stavek. V pogojnih izrazih moramo vedno napisati obe možnosti, prav tako pa ne moremo uporabiti elif-a, zato spremenljivke vrednost_metra z njimi ne bi mogli nastaviti. No, načeloma bi jo lahko z

vrednost_metra = 1.2 if k_tocka >= 170 else 1.8 if k_tocka >= 100 else 2

samo to je preveč natlačeno, da bi bilo berljivo. Pogojni stavki so torej precej omejeni, ampak vseeno jih omenjamo, ker znajo včasih kakšno stvar narediti preglednejšo.