Rekurzija

Rekurzivni klici

Videli smo, da lahko iz funkcij kličemo tudi druge funkcije. Na primer, v funkciji povrsina_tetraedra smo poklicali funkcijo ploscina_trikotnika, v tej pa vgrajeno funkcijo math.sqrt. V resnici pa lahko v funkciji pokličemo tudi funkcijo samo. Takemu klicu pravimo rekurzivni klic. Poglejmo, kako bi izračunali \(n! = n \cdot (n - 1) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1\). Kot vidimo velja \(n! = n \cdot (n - 1)!\), zato bomo \(n!\) izračunali tako, da bomo \(n\) pomnožili z \((n - 1)!\). Toda od kod bomo dobili tega? Preprosto, \(n - 1\) bomo pomnožili z \((n - 2)!\). Od kod pa tega? Ja iz \((n - 3)!\). In tako naprej vse do \(2!\), ki ga bomo dobili iz \(1!\), tega pa iz \(0!\), ki je po definiciji enak \(1\).

Torej lahko funkcijo, ki računa fakulteto, napišemo tako, da najprej pogleda svoj argument n. Če je enak 1, vrne 1, sicer pa izračunamo tako, da n pomnožimo z rezultatom klica fakulteta(n - 1):

def fakulteta(n):
  '''Vrne fakulteto naravnega števila n.'''
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * fakulteta(n - 1)

ali s pogojnim izrazom kot:

def fakulteta(n):
  '''Vrne fakulteto naravnega števila n.'''
  return 1 if n == 0 else n * fakulteta(n - 1)
>>> fakulteta(1)
1
>>> fakulteta(5)
120
>>> fakulteta(10)
3628800

Še en primer rekurzivne definicije so Fibonaccijeva števila. Velja \(F_0 = 0\), \(F_1 = 1\), za vse \(n \ge 2\) pa velja in \(F_{n} = F_{n - 1} + F_{n - 2}\). Funkcijo tedaj napišemo podobno na podoben način kot zgornjo: če je n enak 0, vrnemo 0, sicer pogledamo, ali je enak 1. V tem primeru vrnemo 1. Če pa tudi 1 ni enak, mora biti večji ali enak 2, zato se pokličemo rekurzivno.

def fibonacci(n):
  '''Vrne n-to Fibonaccijevo število.'''
  if n == 0:
    return 0
  elif n == 1:
    return 1
  else:
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
>>> fibonacci(3)
2
>>> fibonacci(4)
3
>>> fibonacci(5)
5
>>> fibonacci(20)
6765

Kaj se zgodi, če poskušate izračunati fibonacci(35)? Po nekaj časa res dobite pravilen odgovor 9227465, vendar to kaže, da nekaj ni v redu. Kmalu bomo videli razloge, zakaj ta funkcija ni dobro napisana. Bolje bi bilo, če bi jo zastavili malo drugače. Poleg Fibonaccijevega zaporedja, ki se začne s številoma 0 in 1, obstajajo tudi splošno Fibonaccijevo zaporedje, ki se začne s poljubnima členoma \(a\) in \(b\):

\[a, b, a + b, b + (a + b) = a + 2 b, (a + b) + (a + 2 b) = 2 a + 3 b, \ldots\]

Vidimo, da je \(n\). člen tega zaporedja ravno \(n - 1\). člen zaporedja, ki se začne s členoma \(b\) in \(a + b\). Tedaj lahko definiramo:

def splosni_fibonacci(n, a, b):
  '''Vrne n-ti člen Fibonaccijevega zaporedja, ki se začne z a in b.'''
  if n == 0:
    return a
  elif n == 1:
    return b
  else:
    return splosni_fibonacci(n - 1, b, a + b)

Kot lahko sami preizkusimo, ta funkcija deluje veliko hitreje od prejšnje:

>>> splosni_fibonacci(35, 0, 1)
9227465
>>> splosni_fibonacci(25, 1, -1)
-28657
>>> splosni_fibonacci(25, 0, 2)
150050
>>> splosni_fibonacci(500, 0, 1)
139423224561697880139724382870407283950070256587697307264108962948325571622863290691557658876222521294125

Pomembno ni torej samo to, da naš program pravilno izračuna iskani rezultat, temveč tudi to, kako učinkovito ga izračuna.

Neobvezni argumenti

Včasih imamo za nekatere argumente funkcij v mislih že prav določeno vrednost. Na primer, za izračun logaritma potrebujemo dve števili: osnovo in argument (tudi logaritmand). Toda velikokrat za osnovo vzamemo \(10\), zato namesto \(\log_{10} x\) pišemo kar \(\log x\). Tudi pri Pythonu je podobno. Če se nam ob klicu funkcije ne ljubi navajati vrednosti vseh argumentov, lahko za nekatere od njih v prvi vrstici definicije navedemo privzeto vrednost. Na primer, pri funkciji splosni_fibonacci želimo, da imata a in b privzeti vrednosti 0 in 1:

def splosni_fibonacci(n, a=0, b=1):
  '''Vrne n-ti člen Fibonaccijevega zaporedja, ki se začne z a in b.'''
  if n == 0:
    return a
  elif n == 1:
    return b
  else:
    return splosni_fibonacci(n - 1, b, a + b)

Tedaj se bo vedno uporabila privzeta vrednost za tiste argumente, ki jih ne podamo izrecno.

>>> splosni_fibonacci(35)
9227465
>>> splosni_fibonacci(500)
139423224561697880139724382870407283950070256587697307264108962948325571622863290691557658876222521294125
>>> splosni_fibonacci(25, b=2)
150050
>>> splosni_fibonacci(25, a=1, b=-1)
-28657

Klic deluje tudi, če neobveznih argumentov ne poimenujemo, vendar lahko to vodi do zmede, zato se takih klicev izogibamo.

>>> splosni_fibonacci(25, 1, -1)
-28657

Stavek assert

Tudi funkcija splosni_fibonacci še ni popolna. Kaj se zgodi, če pokličemo splosni_fibonacci(-2)? Ker -2 ni enako ne 0 ne 1, bomo izvedli tretjo vejo pogojnega stavka in izračunali splosni_fibonacci(-3, ...), iz tega pa podobno splosni_fibonacci(-4, ...) in tako naprej, vse do trenutka, ko se bo Python pritožil:

>>> splosni_fibonacci(-2)
Traceback (most recent call last):
 ...
 File "...", line 8, in splosni_fibonacci
 File "...", line 8, in splosni_fibonacci
 File "...", line 8, in splosni_fibonacci
 File "...", line 8, in splosni_fibonacci
 File "...", line 8, in splosni_fibonacci
 File "...", line 8, in splosni_fibonacci
 File "...", line 3, in splosni_fibonacci
RecursionError: maximum recursion depth exceeded in comparison

Pravi nam, da je naša rekurzija šla pregloboko. O tem bomo še bolj natančno govorili, zaenkrat pa naj nam tako opozorilo pove, da smo program napisali tako, da se ne bo ustavil. Da podobne situacije preprečimo, lahko uporabimo stavek assert, v katerem napišemo pogoj, ki mu mora program zadoščati. Če mu ne, Python javi napako.

def splosni_fibonacci(n, a=0, b=1):
  '''Vrne n-ti člen Fibonaccijevega zaporedja, ki se začne z a in b.'''
  assert n >= 0
  if n == 0:
    return a
  elif n == 1:
    return b
  else:
    return splosni_fibonacci(n - 1, b, a + b)
>>> splosni_fibonacci(-2)
Traceback (most recent call last):
 ...
AssertionError

Še vedno dobimo napako, vendar je ta bolj obvladljiva, pa še takoj se pojavi. Stavke assert uporabljamo, kadar v nadaljevanju programa pričakujemo, da je nekim pogojem zadoščeno. Namesto assert pogoj bi seveda lahko pisali tudi nekaj v stilu:

if not pogoj:
  ustavi_program
  javi_napako

ampak ker je to pogosto koristno, so v ta namen uvedli assert.