Metode na nizih

 • s.count(t)

  Vrne število pojavitev podniza t v nizu s. Klic s.count(t, i) deluje podobno, le da začne šteti šele pri indeksu i, klic s.count(t, i, j) pa konča šteti pri indeksu j.

 • s.find(t)

  Vrne najmanjši indeks v nizu s, kjer se niz t pojavi kot podniz. Podobno kot prej klic s.find(t, i) začne iskati pri indeksu i, klic s.find(t, i, j) pa konča pri indeksu j. Če niza ni, metoda vrne -1. Metoda s.index se obnaša enako kot s.find, le da v primeru, ko podniza ne najde, sproži napako.

 • s.join(sez)

  Z ločilom s skupaj stakne vse nize iz seznama sez.

 • s.replace(t1, t2)

  Vrne kopijo niza s, v katerem smo vse pojavitve podniza t1 zamenjali s podnizi t2. Klic s.replace(t1, t2, n) pa zamenja le prvih n pojavitev.

 • s.strip()

  Vrne kopijo niza s, v katerem smo odstranili vse bele znake (presledki, tabulatorji, nove vrste) z začetka in konca. Klic s.strip(t) z začetka in konca odstrani vse znake iz niza t.

 • s.lower() / s.upper() / s.title() / s.capitalize() / s.swapcase()

  Vrne kopijo niza s, kjer: vse črke zamenjamo z malimi / vse črke zamenjamo z velikimi / vsem besedam damo veliko začetnico / na začetku niza damo veliko začetnico / male črke zamenjamo z velikimi in obratno.

 • s.split()

  Vrne seznam besed v nizu s (ločene glede na bele znake). Klic s.split(t) loči glede na podniz t. Klic s.split(t, n) vrne niz razbit na prvih n ločilih.

 • s.isdigit() / s.isalpha() / s.islower() / s.isupper() / s.isalnum() / s.isspace()

  Vrne True, če je niz s neprazen in so vsi znaki: števke / črke / male črke / velike črke / črke ali številke / beli znaki.