Slovarji

Primeri uporabe slovarjev

nujne_telefonske_stevilke = {
 'center za obveščanje': 112,
 'policija': 113,
 'informacije': 1188,
 'točen čas': 195
}
slo_ang = {
 'abak': 'abacus',
 'abalienacija': 'abalienation',
 'abderit': 'abderite',
 ...
 'žvrkljati': 'whisk'
}
rimske_stevilke = {
  1: 'I', 2: 'II', 3: 'III', 4: 'IV', 5: 'V',
  6: 'VI', 7: 'VII', 8: 'VIII', 9: 'IX',
  10: 'X', 20: 'XX', 30: 'XXX', 40: 'XL', 50: 'L',
  100: 'C', 500: 'D', 1000: 'M'
}
met_kocke = {
  1: 1/6, 2: 1/6, 3: 1/6, 4: 1/6, 5: 1/6, 6: 1/6
}

met_dveh_kock = {
  2: 1/36, 3: 2/36, 4: 3/36, 5: 4/36, 6: 5/36, 7: 6/36,
  8: 5/36, 9: 4/36, 10: 3/36, 11: 2/36, 12: 1/36
}
matrika = [
  [0, 0, 1, 0, 0, 0],
  [5, 2, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 3, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 1, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0]
]

redka_matrika = {
  (0, 2): 1,
  (1, 0): 5,
  (1, 1): 2,
  (2, 4): 3,
  (4, 2): 1
}
avtocestni_kriz = {
  'LJ': {'KR': 26, 'CE': 73, 'PO': 51, 'NM': 72},
  'PO': {'LJ': 51, 'KP': 64, 'GO': 63},
  'CE': {'MB': 54, 'LJ': 73},
  'MB': {'CE': 54, 'MS': 60},
  'GO': {'PO': 63},
  'KR': {'LJ': 26},
  'MS': {'MB': 60},
  'NM': {'LJ': 72},
  'KP': {'GO': 64}
}