Datoteke

Datoteke *

Kodne tabele *

Datotečni sistem

Tako, kot si daljše programe shranjujemo v datoteke, si tudi večje količine podatkov shranimo v datoteke. Poglejmo si najprej, kako so datoteke na računalniku sploh organizirane. Vsak nosilec podatkov (trdi disk, SSD, DVD, USB ključek) ima podatke zapisane v določenem datotečnem sistemu, ki je odvisen od vrste nosilca in operacijskega sistema. Na primer, trdi diski pod Windowsi so običajno formatirani v sistemu NTFS, pod Linuxom v sistemu Ext, na Macintoshu pa v sistemu HFS. USB ključki so zaradi lažje prenosljivosti ponavadi vsi formatirani v sistemu FAT (ki se je včasih uporabljal pod Windowsi). Če želimo, lahko na nosilcu naredimo več particij in vsako od njih ločeno formatiramo s svojim datotečnim sistemom.

Datotečni sistem določa, v kakšni obliki je na nosilcu shranjena vsebina datotek in v kakšni obliki je predstavljena uporabniku. S prvim se ne bomo ukvarjali, pri drugem pa je pomembna le razlika med operacijskim sistemom Windows in sistemi, osnovanimi na UNIXu (torej Linux ali OS X).

Datotečni sistem vsebuje datoteke, razporejene po mapah (oz. direktorijih), ki so lahko tudi gnezdene. Na vrhu imamo korensko mapo, ki jo v operacijskih sistemih, osnovanih na UNIXu, označujemo z /, na operacijskem sistemu Windows pa z C:\, kjer je C ime particije: C običajno označuje glavni pogon, D drugi pogon ali CD/DVD/BlueRay enoto, A in B sta se uporabljali za diskete, kasnejše črke pa se uporabljajo za USB ključke in podobno.

Za primer vzemimo datotečni sistem s sledečimi mapami in datotekami:

/
  uvp
    datoteke
      vhodna.txt
      izhodna.txt
    funkcije.py
    seznami.py
    slovarji.py
    zanke.py
  praktikum
    latex
      pismo.tex
      pismo.pdf
      pismo.aux
    mathematica
      grafi.nb
      kolokvij.nb
  analiza
    plonkec.tex

Relativne in absolutne poti

Delo z datotečnim sistemom v Pythonu

 • os.listdir(pot)
  Vrne imena vseh datotek v mapi s potjo pot.
 • os.path.jon(pot1, pot2)
  Stakne poti pot1 in pot2, pri čemer ustrezno poskrbi za prava ločila glede na operacijski sistem.
 • os.path.isdir(pot)
  Vrne True, kadar pot vodi do mape.
 • os.path.exists(pot)
  Vrne True, kadar pot obstaja v datotečnem sistemu.
 • os.path.splitext(pot)
  Večina datotek ima končnico, ki se začne z znakom . in označuje tip datoteke (.jpg za JPEG slike, .docx za Wordove dokumente, …). Metoda dano pot loči na del pred končnico in na končnico.
 • os.path.split(pot)
  Dano pot loči na pot do zadnje mape in na ime datoteke. Do prve komponente lahko dostopamo tudi z metodo os.path.dirname(pot), do druge pa z metodo os.path.basename(pot).
 • os.mkdir(pot)
  Naredi mapo z dano potjo.
 • os.makedirs(pot, exist_ok=False)
  Naredi mapo z dano potjo in vse vmesne imenike. Če je argument exist_ok nastavljen na True, ne javi napake, če ciljna mapa že obstaja.
 • os.rename(stara_pot, nova_pot)
  Datoteko ali mapo s potjo stara_pot preimenuje v nova_pot.
 • os.remove(pot)
  Pobriše datoteko z dano potjo.
 • os.rmdir(pot)
  Pobriše mapo z dano potjo.
 • os.removedirs(pot)
  Pobriše mapo z dano potjo in vse vmesne imenike.
 • os.path.normpath(pot)
  Vrne počiščeno različico dane poti.
 • os.path.abspath(pot)
  Vrne počiščeno absolutno pot dane poti.
 • os.chdir(pot)
  Delovni imenik nastavi na pot.
 • os.getcwd()
  Vrne trenutni delovni imenik.