Izjeme & iterabilni objekti

Sprožanje in lovljenje izjem

Iteratorji

Iterabilni objekti

Generatorji

Razstavljanje iterabilnih objektov

Funkcije s poljubno mnogo argumenti