Objekti

Definicije razredov *

Posebne metode *

Dedovanje *