Logične vrednosti

Poleg števil Python pozna tudi logični vrednosti True in False, ki označujeta resnico in neresnico. Logične vrednosti ponavadi dobimo kot rezultat primerjav, kot so enakost ==, neenakost != ali urejenostne relacije <, >, <=, >=, ter prek logičnih operacij and, or in not.

>>> 1 + 1 == 3
False
>>> 3 != 2
True
>>> True and False
False
>>> not (5 == 10)
True
>>> 3 < 5 or 10 > 20
True

Pogojni stavek

Logične vrednosti uporabimo v pogojnih stavkih (oziroma if-stavkih) oblike

if pogoj:
  stavki_ki_jih_izvedemo
  ko_pogoj_drzi
else:
  stavki_ki_jih_izvedemo
  ko_pogoj_ne_drzi

Ključnima besedama if/else in pripadajočim stavkom pravimo tudi veje pogojnega stavka. Stavke v obeh vejah moramo zamakniti za štiri presledke tako kot v funkcijah.

Na primer, če izvedemo program

x = 5
if x < 10:
  y = 2 * x
else:
  y = 3 * x - 1
x = y + 7

se bo izvedla veja if, zato bo x na koncu enak 17, y pa 10. V primeru, da bi bila začetna vrednost x = 12, pa bi se izvedla veja else in vrednost x bi na koncu bila 42, vrednost y pa 35.

Pogojne stavke lahko pišemo tudi v funkcijah. Na primer, funkcijo, ki računa absolutno vrednost, lahko s pomočjo pogojnega stavka napišemo kot:

def absolutna_vrednost(x):
  if x >= 0:
    return x
  else:
    return -x
>>> absolutna_vrednost(-5)
5
>>> absolutna_vrednost(3)
3