Tekstovni vmesnik

Ločitev modela in vmesnika

Strukturiranje tekstovnega vmesnika

Shranjevanje stanja