Kako deluje računalnik

Komponente računalnika *

Zbirnik

Tudi, če se vam ni zdelo, smo v Pythonu programe pisali na človeku izjemno prijazen način. Tokrat bomo spoznali še drugo stran programiranja, saj bomo pisali programe, ki neposredno dostopajo do računalnika.

Računalnik sicer izvaja strojno kodo, ki je sestavljena le iz ničel in enic, mi pa bomo uporabljali zbirnik (assembler), ki nam omogoča, da programe pišemo v zelo okrnjenem jeziku, ki se nato prevede v strojno kodo. V zbirniku običajno pišemo programe, za katere želimo, da so izjemno hitri, npr. gonilnike za grafične kartice.

Pri tem bomo uporabljali simulator 8-bitnega računalnika, ki precej dobro zajame osnovne ideje običajnih računalnikov.

Sestavni deli simulatorja

Vsak računalnik je sestavljen iz procesorja, ki izvaja ukaze, in pomnilnika, v katerega procesor zapisuje podatke. Ker pa je pomnilnik počasen (s stališča procesorja, seveda), lahko procesor podatke shrani tudi v manjše število registrov. Pri našem simulatorju jih je šest:

 • delovni registri A, B, C in D se uporabljajo za shranjevanje rezultatov operacij kot so seštevanje, primerjava ali branje iz pomnilnika.
 • register IP (instruction pointer) kaže na del pomnilnika, v katerem je zapisan ukaz, ki ga je treba izvesti. Po opravljenem ukazu se vrednost registra IP poveča. Vrednost IP lahko tudi spremenimo, s čimer dosežemo, da procesor skoči na izvajanje drugega dela programa.
 • register SP (stack pointer) pa kaže na sklad, to je del pomnilnika, na katerega zaporedoma nalagamo vrednosti. Vsakič, ko naložimo vrednost, se vrednost registra SP poveča.

Poleg registrov ima simulator še zastavice Z (zero), C (carry) in F, v katerih je spravljen samo en bit. Malo bolj podrobno jih bomo pogledali pri ukazih.

Vsebino registrov in pomnilnika lahko vidimo v razdelku CPU & Memory, ki zaseda glavni del desne strani. Naš procesor je 8-bitni, zato ima 256 spominskih celic. Zadnjih 24 celic, ki so obarvane sivo, je namenjenih izpisu: kar zapišete v njih, se bo prikazalo v razdelku Output zgoraj desno.

V razdelek Code na levi strani simulatorja boste pisali program, ki se bo nato prevedel v strojno kodo, ki se bo zapisala v pomnilnik. Da se boste lažje sklicevali na dele kode, jim boste pripisali oznake, ki so predstavljene v razdelku Labels spodaj desno.

Pod razdelkom RAM se View splača nastaviti na Decimal, da bodo vrednosti v pomnilniku predstavljene z običajnim desetiškim zapisom.

Ukazi zbirnika

Vsak ukaz zbirnika je oblike

neobvezna_oznaka:
    IME_UKAZA argumenti     ; neobvezen komentar

Če pred ukazom napišete neobvezno oznako, se boste prek nje kasneje lahko sklicevali na del pomnilnika, v katerem se nahaja ukaz. Za imenom ukaza naštejete argumente. Odvisno od ukaza je teh lahko 0, 1 ali 2. Za ukazom se vam splača napisati komentar, v katerem lahko po človeško napišete, kaj ukaz počne.

Vseh ukazov, ki jih nudi simulator, ne bomo uporabljali, temveč se bomo zadovoljili s sledečimi ukazi, v katerih bomo z reg označili imena delovnih registrov (A, B, C, D), s konst pa konstante (0, 1, 7, 42, …).

 • ADD reg1, reg2 vrednosti registra reg1 prišteje vrednost registra reg2
 • ADD reg1, konst vrednosti registra reg1 prišteje konstanto konst

Dostikrat lahko ukaz za argument sprejme bodisi register bodisi konstanto. Take argumente bomo od sedaj naprej pisali kar kot reg/konst. Torej:

 • ADD reg1, reg2/konst vrednosti registra reg1 prišteje reg2/konst.
 • SUB reg1, reg2/konst od vrednosti registra reg1 odšteje reg2/konst.
 • MOV reg1, reg2/konst v register reg1 zapiše reg2/konst.
 • MUL reg/konst vrednost registra A pomnoži z reg/konst.
 • INC reg poveča vrednost registra reg za 1.
 • DEC reg zmanjša vrednost registra reg za 1.
 • DIV reg/konst vrednost registra A celoštevilsko deli z reg/konst.
 • CMP reg1 reg2/konst primerja vrednosti registra reg1 z reg2/konst2.
 • JMP label skoči na izvajanje ukaza, označenega z label (torej register IP nastavi na del pomnilnika, na katerega kaže label).
 • JA label skoči na ukaz, označen z label, če je bil v zadnji primerjavi levi člen večji. Sicer nadaljuje izvajanje z naslednjim ukazom.
 • JB label skoči na ukaz, označen z label, če je bil v zadnji primerjavi levi člen manjši. Sicer nadaljuje izvajanje z naslednjim ukazom.
 • JE label skoči na ukaz, označen z label, če skoči, če sta bila v zadnji primerjavi člena enaka.
 • PUSH reg/konst postavi vrednost reg/konst na sklad (in ustrezno poveča SP).
 • POP reg vrednost vrhnjega elementa sklada shrani v reg (in ustrezno zmanjša SP).
 • HLT konča z izvajanjem programa.

Če želite izvedeti več, si poglejte stran Instruction Set.