Razredi

Definicije lastnih razredov

Posebne metode

Statične in razredne metode

Dedovanje