Zajem podatkov#

Zdaj, ko znamo analizirati eno stran filmov, bi radi to ponovili za več strani. Pri tem seveda teh strani ne bomo zajemale ročno, ampak bomo napisali program, ki bo to storil namesto nas.

Knjižnica requests#

Kljub temu, da Pythonova standardna knjižnica že vsebuje modul urllib za delo s spletnimi stranmi, bomo uporabili knjižnico requests, ki je bolj enostavna za uporabo, hkrati pa podpira stvari, kot so certifikati, preusmeritve in podobno. Ko si knjižnico enkrat namestimo, lahko strani preprosto preberemo z ukazom

import requests
r = requests.get('http://www.fmf.uni-lj.si/')
statusna_koda = r.status_code
vsebina = r.text

Podatke moramo zajeti s strani oblike https://www.imdb.com/search/title/?title_type=feature&sort=num_votes,desc&count=250&start=<START>, kjer je <START> enak 1, 251, 501 in tako naprej do 9751. Da nam strani ne bo treba zajemati večkrat (ter s tem izgubljati časa in tvegati, da bo strežnik začel zavračati naše zahteve), bomo vsako izmed njih shranili v datoteko:

st_strani = 40
na_stran = 250
for stran in range(st_strani):
  url = f"https://www.imdb.com/search/title/?title_type=feature&sort=num_votes,desc&count={na_stran}&start={1 + stran * na_stran}"
  odziv = requests.get(url)
  if odziv.status_code == 200:
    print(url)
    with open(f"stran-{stran}.html", "w") as f:
      f.write(odziv.text)
  else:
    print("Prišlo je do napake")

Če to sestavimo skupaj s programom za analizo strani iz prejšnjega poglavja dobimo seznam 10000 slovarjev, na primer:

filmi = [
  {
    "sifra": 76759,
    "naslov": "Vojna zvezd",
    "leto": 1977,
    "ocena": 8.6,
    "reziser": "George Lucas",
    "igralci": [...],
  },
  {
    "sifra": 80684,
    "naslov": "Imperij vrača udarec",
    "leto": 1980,
    "ocena": 8.7,
    "reziser": "Irvin Kershner",
    "igralci": [...],
  },
  {
    "sifra": 82971,
    "naslov": "Lov za izgubljenim zakladom",
    "leto": 1981,
    "ocena": 8.4,
    "reziser": "Steven Spielberg",
    "igralci": [...],
  },
  {
    "sifra": 86190,
    "naslov": "Vrnitev jedija",
    "leto": 1983,
    "ocena": 8.3,
    "reziser": "Richard Marquand",
    "igralci": [...],
  },
  {
    "sifra": 87469,
    "naslov": "Indiana Jones in tempelj smrti",
    "leto": 1984,
    "ocena": 7.6,
    "reziser": "Steven Spielberg",
    "igralci": [...],
  },
  {
    "sifra": 97576,
    "naslov": "Indiana Jones in Zadnji križarski pohod",
    "leto": 1989,
    "ocena": 8.2,
    "reziser": "Steven Spielberg",
    "igralci": [...],
  },
]

Zapis CSV#

Prečiščene podatke bi lahko shranili v zapis JSON, vendar jih bomo raje shranili v tabelarično obliko, ki je za analizo primernejša od hierarhične. Za to uporabimo zapis CSV (Comma-Separated Values), ki je univerzalni zapis podatkov v besedilni datoteki. Datoteke CSV lahko odpremo v praktično vsakem programu za delo s podatki. V zapisu CSV vsaka vrstica predstavlja vnos, v katerem so polja ločena z vejico. Prvo vrstico običajno uporabimo za imena polj. Na primer, tabelo:

id

naslov

leto

ocena

76759

Vojna zvezd

1977

8.6

80684

Imperij vrača udarec

1980

8.7

82971

Lov za izgubljenim zakladom

1981

8.4

86190

Vrnitev jedija

1983

8.3

87469

Indiana Jones in tempelj smrti

1984

7.6

97576

Indiana Jones in Zadnji križarski pohod

1989

8.2

bi v zapisu CSV pisali kot:

id,naslov,leto,ocena
76759,Vojna zvezd,1977,8.6
80684,Imperij vrača udarec,1980,8.7
82971,Lov za izgubljenim zakladom,1981,8.4 
86190,Vrnitev jedija,1983,8.3
87469,Indiana Jones in tempelj smrti,1984,7.6 
97576,Indiana Jones in Zadnji križarski pohod,1989,8.2 

Da se izognemo robnim primerom kot vejice v naslovih, CSV datotek ne bomo pisali na roke temveč prek knjižnice csv. Iz zgornjega seznama slovarjev lahko CSV datoteko naredimo z:

import csv

with open("filmi.csv", "w") as f:
  writer = csv.writer(f)
  writer.writerow(["id", "naslov", "leto", "ocena"])
  for film in podatki:
    writer.writerow([film["sifra"], film["naslov"], film["leto"], film["ocena"]])

Če želimo, lahko vsako vrstico podamo kar neposredno s slovarjem:

with open("filmi.csv", "w") as f:
  writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=["id", "naslov", "leto", "ocena"])
  writer.writeheader()
  for film in podatki:
    writer.writerow(film)

Podobno lahko s knjižnico CSV tudi beremo datoteke.

Normalizacija podatkov#

Kako bi v tabeli shranili podatke o režiserju? Očitna rešitev je, da v tabelo dodamo še stolpec z režiserjem, na primer:

id

naslov

leto

ocena

reziser

76759

Vojna zvezd

1977

8.6

George Lucas

80684

Imperij vrača udarec

1980

8.7

Irvin Kershner

82971

Lov za izgubljenim zakladom

1981

8.4

Steven Spilberg

86190

Vrnitev jedija

1983

8.3

Richard Marquand

87469

Indiana Jones in tempelj smrti

1984

7.6

Steven Spielberg

97576

Indiana Jones in Zadnji križarski pohod

1989

8.2

Steven Spielberg

Vendar ta rešitev ni najboljša. Prva težava je, da je podvajanje podatkov potratno (kaj šele, da bi si ob vsakem režiserju želeli shraniti še življenjepis). Še večja težava pa je, da pri podvajanju podatki niso nujno konsistentni. Na primer, pri tretjem filmu je ime režiserja napisano napačno.

Namesto tega bomo podatke o režiserjih shranili v ločeno tabelo:

id

ime

datum_rojstva

zivljenjepis

184

George Lucas

1944-05-14

229

Steven Spielberg

1946-12-18

449984

Irvin Kershner

1923-04-29

549658

Richard Marquand

1937-09-22

V tabeli filmov bomo shranili samo številko režiserja:

id

naslov

leto

ocena

reziser

76759

Vojna zvezd

1977

8.6

184

80684

Imperij vrača udarec

1980

8.7

449984

82971

Lov za izgubljenim zakladom

1981

8.4

229

86190

Vrnitev jedija

1983

8.3

549658

87469

Indiana Jones in tempelj smrti

1984

7.6

229

97576

Indiana Jones in Zadnji križarski pohod

1989

8.2

229

Tako vsako podatek zapišemo samo enkrat, zato ni več težav ne s prostorom, ne s konsistentnostjo podatkov. Pravimo, da so podatki normalizirani.

Kako pa bi shranili podatke o igralcih, ki jih je lahko več? (V resnici je tudi režiserjev lahko več, vendar to zaenkrat zanemarimo.) Vemo že, da bomo igralce dodali v tabelo oseb:

id

ime

datum_rojstva

zivljenjepis

125

Sean Connery

1930-08-25

148

Harrison Ford

1942-07-13

184

George Lucas

1944-05-14

229

Steven Spielberg

1946-12-18

V tabeli filmov bi lahko shranili seznam številk igralcev:

id

naslov

leto

ocena

reziser

igralci

76759

Vojna zvezd

1977

8.6

184

434,148,402

80684

Imperij vrača udarec

1980

8.7

449984

434,148,402

82971

Lov za izgubljenim zakladom

1981

8.4

229

148,261

86190

Vrnitev jedija

1983

8.3

549658

434,148,402

87469

Indiana Jones in tempelj smrti

1984

7.6

229

148

97576

Indiana Jones in Zadnji križarski pohod

1989

8.2

229

148,125

Vendar bi bilo po takih podatkih težko iskati. Namesto tega bomo uvedli dodatno povezovalno tabelo vlog, v kateri vsak vnos sporoča, kateri igralec je igral v katerem filmu:

film

oseba

76759

434

76759

148

76759

402

80684

434

80684

148

Če tabelo opremimo še s tipom vloge (I - igralec, R - režiser), lahko vanjo shranimo tako podatke o igralcih kot o režiserjih:

film

oseba

vloga

76759

148

I

76759

184

R

76759

402

I

76759

434

I

80684

148

I

80684

434

I

80684

449984

R

82971

229

R

86190

549658

R

87469

229

R

97576

229

R

Če bi kakšna oseba tako režirala nek film kot igrala v njem, bi v tabeli imeli dva vnosa.