Vaje#

Pokažite, da so naslednje stvari monade

Monada Maybe (ali option) za eno samo napako#

 • T X = X + 1, ali \(\kwdpre{Maybe} X = \just X \ | \ \nothing\).

 • \(\eta_X(x) = \just x\)

 • \(m \bind_{X, Y} k = \begin{cases} k\ x & m = \just x \\ \nothing & m = \nothing \end{cases} \)

Večinoma bodo monade v kakšni posebni obliki in bind bo “odpakiral” oblike ter imel za vsako strukturo v tej obliki svojo vejo.

Preverimo še zakone:

 • Očitno lahko vsakemu tipu priredimo nov tip Maybe X.

 • \(\eta_X(x) \bind_{X, Y} k = \just x \bind_{X, Y} k = k\ x\), direktno iz definicije.

 • \(m \bind_{X, X} \eta_X = \begin{cases} \just x \bind_{X, X} \eta_X = \eta_X(x) = \just x & m = \just x \\ \nothing \bind_{X, X} \eta_X = \nothing & m = \nothing \end{cases} \), direktno iz definicije.

 • Asociativnost, obravnavamo primere glede na obliko \(m\).

  1. \(m = \nothing\):

   \((\nothing \bind_{X, Y} k) \bind_{Y, Z} k' = \nothing \bind_{Y, Z} k' = \nothing = \) \( =\nothing \bind_{X, Z} (x \mapsto k(x) \bind_{Y, Z} k')\).

  2. \(m = \just x', k \ x' = \nothing\):

   \((\nothing \bind_{X, Y} k) \bind_{Y, Z} k' = \nothing \bind_{Y, Z} k' = \nothing = \)

   \( = \nothing \bind_{Y,Z} k' = (\just x') \bind_{X, Y} (x \mapsto k \ x \bind_{Y, Z} k') \)

  3. \(m = \just x', k \ x' = \just y\):

   \((\just x' \bind_{X, Y} k) \bind_{Y, Z} k' = k \ x' \bind_{Y, Z} k' = (\just x') \bind_{X, Z} (x \mapsto k \ x \bind_{Y, Z} k')\).

Monada List za rezultat več podatkov#

Pozor, zaradi vrstnega reda je ta monada drugačna od monade za nedeterminizem.

 • T X = X* ali \(\kwdpre{List} X = [] \ | \ X :: \kwdpre{List } X\).

 • \(\eta_X(x) = x :: [] = [x]\)

 • \(m \bind_{X, Y} k = fMap \ k \ m\), kjer \(fMap f l = \begin{cases} [] & l = [] \\ (f\ x) @ (fMap\ f\ xs) & l = x :: xs \end{cases}\)

Bodimo pozorni, da je \(k: X \to \kwdpre{List} X\).

Preverimo še zakone:

 • Očitno lahko vsakemu tipu priredimo nov tip List X.

 • \(\eta_X(x) \bind_{X, Y} k = [x] \bind_{X, Y} k = fMap\ k\ [x] = k\ x\), direktno iz definicije.

 • \(m \bind_{X, X} \eta_X = [x \ | \ x \in m] = m\), direktno iz definicije.

 • Asociativnost: Indukcija na \(m\)

  1. \(m = []\):

   \(([] \bind_{X, Y} k) \bind_{Y, Z} k' = [] \bind_{Y, Z} k' = [] = [] \bind_{X, Z} (x \mapsto k(x) \bind_{Y, Z} k')\).

  2. \(m = x :: xs\):

   \(((x :: xs) \bind_{X, Y} k) \bind_{Y, Z} k' = ((k\ x) @ (fMap \ f \ xs)) \bind_{Y, Z} k' = \) \( = ((k\ x) @ (xs \bind_{X,Y} k)) \bind_{Y, Z} k' = ((k\ x) \bind_{Y, Z} k') @ ((xs \bind_{X,Y} k) \bind_{Y, Z} k') = \) \( = [k' \ y \ | \ y \in k \ x ] @ (xs \bind_{X,Y} (x \mapsto (k \ x) \bind_{Y, Z} k')) = \) \( = [k' \ y \ | \ y \in k \ x ] @ (fMap \ (x \mapsto (k \ x) \bind_{Y, Z} k') \ xs) = \) \( = ((x \mapsto (k \ x) \bind_{Y, Z} k')\ x) @ (fMap \ (x \mapsto (k \ x) \bind_{Y, Z} k') \ xs) = \) \(= (fMap \ (x \mapsto (k \ x) \bind_{Y, Z} k') \ m) = (m \bind_{X, Z} (x \mapsto k(x) \bind_{Y, Z} k'))\).

   Kjer smo uporabili indukcijsko predpostavko in distributivnost fMap nad @.

Monada Writer za pisanje v pomnilnik, do katerega ne moremo dostopati#

 • T X = (X * List A) ali \(\kwdpre{Writer} X = X \times \kwdpre{List} W\).

 • \(\eta_X(x) = (x, [])\)

 • \(m \bind_{X, Y} k = (y, w' @ w); \ kjer \ (x, w) = m \ in \ (y, w') = k \ x \)

 • Ker je \(m\) točno določene oblike je lepši zapis \((x, w) \bind_{X, Y} k = (y, w' @ w); \ kjer (y, w') = k \ x\) ali \((x, w) \bind_{X, Y} k = (\pi_1(k \ x), \pi_2(k \ x) @ w )\)

Preverimo še zakone:

 • Očitno lahko vsakemu tipu priredimo nov tip Writer X.

 • \(\eta_X(x) \bind_{X, Y} k = (x, []) \bind_{X, Y} k = (y, w' @ []) = (y, w') = k\ x\), direktno iz definicije.

 • \((x, w) \bind_{X, X} \eta_X = (x, [] @ w) m\), direktno iz definicije.

 • \(((x, w) \bind_{X, Y} k) \bind_{Y, Z} k' = (\pi_1(k\ x), \pi_2(k\ x) @ w) \bind_{Y, Z} k' = \) \( = (\pi_1(k'\ \pi_1(k \ x)), \pi_2(k' \ \pi_1(k \ x)) @ (\pi_2(k\ x) @ w)) = (z, w'' @ w' @ w) = \) \( = (\pi_1(k'\ \pi_1(k \ x)), \pi_2((\_, \pi_2( k' \ \pi_1(k \ x) @ \pi_2(k \ x)))) @ w)\) \( = (\pi_1(k'\ \pi_1(k \ x)), \pi_2(k\ x \bind_{Y, Z} k') @ w)\) \( = ( \pi_1( (\pi_1(k'\ \pi_1(k\ x)), \pi_2(k' \pi_1(k x)))), \pi_2(k x \bind_{Y, Z} k') @ w)\) \( = (\pi_1(k x \bind_{Y, Z} k'), \pi_2(k x \bind_{Y, Z} k') @ w)\) \( = (x, w) \bind_{X, Z} (x' \mapsto k(x') \bind_{Y, Z} k')\).

Monada Reader za branje iz okolja#

 • T X = Env -> X, ali \(\kwdpre{Reader} X = Env \to X\).

 • \(\eta_X(x) = e \mapsto x\)

 • \(m \bind_{X, Y} k = e \mapsto k \ (m\ e)\ e\)

Opazimo, da ima \(\bind_{X, Y}\) tip \((Env \to X) \to (X \to Env \to Y) \to Env \to Y\), torej je \(k\) funkcija, ki sprejme vrednost \(X\) in vrne funkcijo \(Env \to Y\) - nekaj, kar še “čaka” na okolje.

Preverimo še zakone:

 • Očitno lahko vsakemu tipu priredimo nov tip \(Env \to X\).

 • \(\eta_X(x) \bind_{X, Y} k = (e' \mapsto x) \bind_{X, Y} k = e \mapsto k \ ((e' \mapsto x)\ e)\ e = e \mapsto k \ x\ e = k\ x\), direktno iz definicije.

 • \(m \bind_{X, X} \eta_X = e \mapsto \eta_X \ (m\ e)\ e = e \mapsto (e' \mapsto m\ e)\ e = e \mapsto m\ e = m\), direktno iz definicije.

 • \(((e' \mapsto x) \bind_{X, Y}) \bind_{Y, Z} k' = (e \mapsto k \ ((e' \mapsto x) \ e) \ e) \bind_{Y, Z} k' = (e \mapsto k \ x \ e) \bind_{Y, Z} k' =\) \( = e'' \mapsto k ' ((e \mapsto k \ x \ e) \ e'') \ e'' = e'' \mapsto k ' (k \ x \ e'') \ e'' =\) \( = e'' \mapsto k' (k \ x \ e'') e'' = e \mapsto (e'' \mapsto k' ((k \ x) \ e'') e'') \ e = \) \( = e \mapsto (x' \mapsto (e'' \mapsto k' ((k \ x') \ e'') e'')) \ x \ e = e \mapsto (x' \mapsto (k \ x') \bind_{Y, Z} k') \ x \ e = \) \(e \mapsto (x' \mapsto (k \ x') \bind_{Y, Z} k') ((e' \mapsto x) e) e = (e' \mapsto x) \bind_{X,Z} (x' \mapsto (k \ x') \bind_{Y, Z} k')\)

Monada kontinuacij (ali Cont)#

 • T X = (X -> R) -> R, ali \(\kwdpre{Cont} X = (X \to R) \to R\).

 • \(\eta_X(x) = k \mapsto k \ x\)

 • \(m \bind_{X, Y} k = k' \mapsto m \ (x \mapsto k \ x \ k')\)

Preverimo še zakone:

 • Očitno lahko vsakemu tipu priredimo nov tip \((X \to R) \to R\).

 • \(\eta_X(x) \bind_{X, Y} k = (k' \mapsto k' \ x) \bind_{X, Y} k = k'' \mapsto (k' \mapsto k' \ x) \ (x' \mapsto k \ x' \ k'') = k'' \mapsto k \ x \ k'' = k \ x\), direktno iz definicije.

 • \(m \bind_{X, X} \eta_X = k \mapsto m \ (x \mapsto k \ x) = k \mapsto k \ (m \ x) = k\), direktno iz definicije.

 • \(((f \mapsto r) \bind_{X, Y} k) \bind_{Y, Z} k' = (k'' \mapsto (f \mapsto r) (x \mapsto k \ x \ k'')) \bind_{Y, Z} \)